Poistenie


Životné poistenie...


Investičné životné poistenie

Skombinujeme pre Vás rizikové životné poistenie, ktoré kryje riziko úmrtia alebo úrazu s možnosťou investovania do rôznych finančných nástrojov. Naši profesionálni finanční sprostredkovatelia Vám poradia, ako čo najlepšie rozložiť riziko investície a dosiahnuť želaný výnos.

S novým produktom KUMULATIVE LIFE Vám k možnosti investovania v podielových fondoch pridáme navyše aj garantovaný vernostný bonus.

Kapitálové životné poistenie

S kapitálovým životným poistením od nás získate poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Okrem toho Vám ponúkame garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Na druhej strane kvôli bezpečnosti vynútenej zákonom o poisťovníctve prinášajú tieto vklady relatívne nízke výnosy.

Neživotné poistenie...


Úrazové poistenie

Je poistný produkt, ktorým vykryjeme riziká úrazu. Neochránime Vás pred spadnutím na ľad alebo od úrazu pri autonehode, avšak pomôžeme Vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli zhoršiť Vašu životnú situáciu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP - čkom kryjeme riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla niekomu druhému. Pri tomto poistení uhradí poisťovňa za Vás škodu na majetku, zdraví a iné práve poškodenému. Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením.

Havarijné poistenie (KASKO)

Havarijné poistenie je dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu. PZP síce zaplatí všetky škody, ktoré spôsobíte druhým, ale Vy sami nedostanete nič. S uzatvoreným havarijným poistením Vám zabezpečíme finančnú náhradu škody na vozidle nielen v prípade nehody, ale aj pri krádeži, živelnej udalosti alebo vandalizme. Môžete si navyše vybrať mieru spoluúčasti 2 %, 5 % alebo 10 %.

Poistenie nehnuteľností

Chráňte svoj dom, byt, chatu či panelák proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami, na ktoré je človek sám prikrátky.

Zabezpečíme Vám poistenie rôznych typov nehnuteľností spravidla pre:

  • rodinné domy vrátane vedľajších objektov typu okolie, samostatne stojaca garáž, plot a iné...
  • byty a bytové domy...
  • rekreačné objekty, t.j. chaty a chalupy...
  • objekty vo výstavbe...