Výkup nehnuteľností

Potrebujete rýchlo predať Váš dom, byt alebo pozemok?

Vykúpime Vašu nehnuteľnosť do 24 hodín aj s finančným vysporiadaním.

Vo vlastnom mene zabezpečíme odkup nehnuteľnosti od vlastníka nehnuteľnosti. Prevod nastáva rýchlo, bezpečne, zodpovedne, bez potreby participácie vlastníka. Vieme vykúpiť zadĺžené nehnuteľnosti, nehnuteľnosti, na ktorých viaznu exekúcie, vecné bremená a iné ťarchy. Tým, že disponujeme vlastnými prostriedkami a viacročnými skúsenosťami, vieme klientovi ponúknuť maximálne výkupné ceny a zároveň vyplatiť prostriedky z nehnuteľnosti v online čase. Výkupna cena nehnuteľnosti je približne na úrovni 80% trhovej hodnoty. Po výkupe sme zároveň vlastníkovi (alebo jeho príbuzným) ochotní spätne predať uvedenú nehnuteľnost formou hypotekárneho úveru a podobne.